VIDVERTO
In-stream видео платформа за в сьдержателни единици

Vidverto е видео платформа за промяна, която предлага универсален in-stream единицу за да генерира нов инвентар в сьдержанието на сайта

Откривайте

Отключваме съдържанието на сайта за реклама в поточно видео

  • Съдържанието на сайта е една от най-видимите части на сайта с голямо взаимодействие с потребителите
  • е видео технология, която отключва естествено съдържание за генериране на видео  in stream рекламиране

Технология
на плейъра

Препоръчани
видеоклипове

Технология
за доставка на AD

ADVERTISEMENT

Намерете това лого в медийното съдържание като гаранция за качествено видео в поточната аудитория

Откривайте

Ангажираност

5 милиарда гледания на видео на месец

Съдържание

Над 5000 препоръки за видео съдържание

Аудитория

362 милиона уникални потребители

Медия

Над 1200 сайта вече използват Vidverto в in stream технология

Защо Vidverto?

Historical digital video revenues, full year results ($ billions)
2016
2017
2018
Sourse: IAB/PwC Internet Ad Revenue Report, FY 2018

Vidverto – ние търсим медийно съдържание с in stream търсене на видео. Видеото е един от мощните инструменти за запознаване на потребителите с дадени продукти и услуги. Съдържанието е най-видимата част от сайта, която взаимодейства с потребителите, за да им се покаже видео.

Vidverto – имаме нужда от медийно съдържание с in stream търсене на видео.

Откривайте

Партньори

Follow Us

Get in touch with us connecting to official social media links

Contact Us

3601 Old Capitol Trail, Unit A-7, Suite 118578 Wilmington, DE 19808, United States, support@vidverto.com