In stream
в съдържанието

Достигнете до аудиторията си с нов рекламен подход

Откривайте

In Stream става естествен

ADVERTISEMENT
  • In-stream in the content In stream в съдържанието
  • MOAT, Quancast проверен подход
  • 340 милиона уникални потребители
  • 18 секунди за време на гледане

Как работим

PMP сделки


  • Отворете сделки чрез PMP
  • Първи поглед сделки
  • Специална публика

Programmatic


  • Отворена openRTB интеграция
  • Ads.txt съпоставимост
  • Първи поглед сделки

Станете рекламодател

Партньори

Follow Us

Get in touch with us connecting to official social media links

Contact Us

3601 Old Capitol Trail, Unit A-7, Suite 118578 Wilmington, DE 19808, United States, support@vidverto.com