Polityka prywatności

Polityka prywatności
W celu oferowania szerokiego zakresu usług, służących realizacji założonych celów, pozyskujemy i przetwarzamy szereg informacji o użytkownikach serwisu internetowego (Użytkownikach). Gromadzone i przetwarzane przez nas informacje, ich zakres oraz inne dane zależą od usług, z których korzystają Użytkownicy. W celu zapewnienia Użytkownikom wiedzy na temat tych procesów, poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz stosowanej przez nas polityki prywatności.

Celem niniejszej polityki prywatności jest określenie zasad korzystania przez nas z danych osobowych, które możemy uzyskać na Twój temat. Korzystając ze strony internetowej lub rejestrując się jako użytkownik świadczonych przez nas usług, wyrażasz zgodę na takie ich wykorzystanie. Prosimy więc o uważne przeczytanie niniejszej polityki prywatności.

Dla Twojej wiedzy i świadomości chcielibyśmy podkreślić, że gromadzimy dwa rodzaje informacji.

Dane osobowe
Dane osobowe:
MEDIAWAYSS Sp. z o.o. gromadzi dane osobowe, takie jak imię, nazwisko lub adres e-mail użytkownika, gdy są one dobrowolnie przekazywane nam na tej stronie. MEDIAWAYSS Sp. z o.o. i firmy, które zatrudniamy, wykorzystują te informacje w celu spełnienia prośby o informacje lub w inny sposób ujawniony użytkownikowi podczas przekazywania informacji. Od czasu do czasu możemy odwoływać się do tych informacji, aby lepiej zrozumieć Państwa potrzeby oraz sposób, w jaki możemy ulepszyć nasze usługi. Możemy wykorzystać te informacje, aby skontaktować się z użytkownikiem. Nie będziemy w żaden inny sposób przekazywać danych osobowych podanych przez użytkownika na tej stronie internetowej osobom trzecim, chyba że zostanie to inaczej ujawnione użytkownikowi lub opisane w niniejszej polityce prywatności.

Dane o użytkowaniu:
Możemy również gromadzić informacje o sposobie dostępu do Usługi i korzystania z niej przez Użytkownika (“Dane o użytkowaniu”). Dane Użytkowania mogą zawierać takie informacje, jak adres protokołu internetowego komputera użytkownika (np. adres IP), typ przeglądarki, wersja przeglądarki, strony Usługi odwiedzane przez użytkownika, godzina i data wizyty, czas spędzony na tych stronach, unikalne identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.

Dane dotyczące płatności:
Ponadto możemy gromadzić dane dotyczące płatności, które obejmują: dane dotyczące płatności dla Wydawców, dane dotyczące płatności od Reklamodawców.

Dane te są przetwarzane w celu realizacji umów o współpracy z naszymi Wydawcami i Reklamodawcami. Dane dotyczące płatności mogą obejmować: imię i nazwisko, adres, e-mail, kod swift, numer konta. Nie jest to lista ograniczona. Dane te są wykorzystywane do dokonywania rozliczeń, w tym rozliczeń podatkowych. Mogą być przekazywane do odpowiednich urzędów i organów państwowych oraz do osób trzecich uczestniczących w tych rozliczeniach. Gromadzenie i przetwarzanie tych danych jest niezbędne do realizacji oferowanych przez nas umów. Przetwarzanie tych danych osobowych odbywa się bez odrębnej zgody, ale są one wykorzystywane wyłącznie w celu zawarcia umowy między stronami.

Informacje nieosobowe
Podobnie jak wiele organizacji komercyjnych, monitorujemy korzystanie z witryny internetowej poprzez zbieranie informacji zbiorczych. Możemy automatycznie gromadzić informacje nieosobowe o użytkowniku, takie jak rodzaj używanej przeglądarki internetowej, odwiedzane strony lub strona internetowa, która skierowała użytkownika do naszej witryny. Na podstawie tych informacji nie można jednak zidentyfikować użytkownika i są one wykorzystywane wyłącznie w celu zapewnienia skutecznej obsługi witryny.

Informacje, które są przetwarzane
Dane osobowe podlegają przepisom prawnym dotyczącym ich przetwarzania.

Dane osobowe to dane dotyczące zidentyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania osób. Przetwarzanie danych osobowych polega na przykład na gromadzeniu, przechowywaniu, rejestrowaniu, zamawianiu, modyfikowaniu, przeglądaniu, wykorzystywaniu, udostępnianiu, ograniczaniu, usuwaniu lub niszczeniu.

Ze względu na charakter danych osobowych oraz wymogi prawne dotyczące przetwarzania danych osobowych, dane te są przedmiotem niniejszej polityki prywatności. Pozostałe dane, ze względu na brak możliwości identyfikacji, są w tym zakresie obojętne.

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których Mediawayss jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których przetwarzane dane osobowe zostały uzyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe zostały przez nas pozyskane z innych źródeł.

Dla Państwa wygody należy mieć świadomość, że MEDIAWAYSS Sp. z o.o. może zawierać linki do wielu innych stron internetowych. Polityka prywatności i procedury opisane tutaj nie mają zastosowania do tych stron; sugerujemy bezpośredni kontakt z tymi stronami w celu uzyskania informacji na temat ich polityki gromadzenia i dystrybucji danych.

Z administratorem danych osobowych można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza zgłoszeniowego lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Podstawy prawne przetwarzania danych
W związku z korzystaniem z Mediawayss przez Użytkowników, mogą mieć zastosowanie różne podstawy prawne przetwarzania danych osobowych. Zależy to od kategorii danych oraz celu ich przetwarzania.

Dane osobowe mogą być przez nas przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych, np. w zakresie tworzenia baz danych, działań analitycznych i profilujących, działań marketingowych, dla administratora, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

W takim przypadku nie jest wymagana dodatkowa zgoda.

Dane osobowe mogą być przez nas przetwarzane w celach marketingowych w zakresie tworzenia baz danych, działań analitycznych i profilowania, działań marketingowych, w naszej działalności na zewnątrz.

W takim przypadku dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika naszej strony internetowej.

Dane osobowe osób korzystających z naszych usług mogą być przetwarzane w celu wykonania umowy zawartej pomiędzy Mediawayss a Użytkownikiem w zakresie usług oferowanych przez Mediawayss.

W tym przypadku dane osobowe są przetwarzane, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy, a zatem nie jest wymagana dodatkowa zgoda.

Ponadto, dane osobowe mogą być przez nas przetwarzane, jeżeli jest to obowiązek administratora danych osobowych, nałożony na niego przez prawo.W takim przypadku nie jest wymagana dodatkowa zgoda

Czas przetwarzania danych osobowych
Czas, w jakim możemy przetwarzać Państwa dane osobowe, zależy od podstawy prawnej, która stanowi podstawę przetwarzania danych osobowych przez Mediawayss.

  1. W przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania zgody przez użytkownika.
  2. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych, okres przetwarzania trwa do końca istnienia tego interesu lub do momentu wniesienia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.
  3. W przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane, gdyż jest to niezbędne ze względu na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają niniejsze przepisy.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii,
prawo do żądania poprawienia danych,
prawo do usunięcia danych,
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
Jeżeli Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody, przysługuje Państwu również prawo do cofnięcia zgody w zakresie, w jakim są one przetwarzane na tej podstawie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne do świadczenia usługi) masz dodatkowo prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Dane te mogą Państwo przesłać innemu administratorowi danych.

Jeżeli Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, może Pani/Pan skorzystać również z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w zakresie przetwarzania danych na tej podstawie.

Po skutecznym podniesieniu prawa do sprzeciwu Państwa dane nie będą przetwarzane, chyba że istnieje ważna prawnie uzasadniona podstawa do przetwarzania, która jest nadrzędna wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawa do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt z administratorem lub Administratorem Danych.

Informacje dodatkowe
Wdrożyliśmy technologie i zasady mające na celu ochronę Państwa prywatności przed nieuprawnionym dostępem i niewłaściwym wykorzystaniem i będziemy aktualizować te środki stosownie do potrzeb, w miarę pojawiania się nowych technologii.