Osiągnij swoje wyniki dzięki nowemu wideo w strumieniu treści witryny

The geographical spread
of Vidverto unique users

43%

Europe

16%

APAC

7%

LATAM

8%

US

26%

MENA

43%

Europe

16%

APAC

7%

LATAM

8%

US

26%

MENA

450 millions of unique users

Desktop

25%

Mobile

75%

Wyjątkowa okazja sprzedaźy reklamodawcom, pierwszych emisji reklamowych

Zarządzamy miesięcznymi zasobami unikalnych użytkowników o wartości 450 milionów

Aktywny widok powyźej 80%

Wskaźnik ukończenia filmów 60+

Jak się połączyć

1 Biuro handlowe Bidoo.

(integracja RTB, Header bidding)

2 Google Marketplace.

(aukcje otwarte, PMP Deals)

3 Bid Switch

(integracja RTB, PMP Deals)

ZACZNIJ DZIAŁAĆ